کولر گازی AQ19VB سامسونگ

کولر گازی AQ19VB سامسونگ-اجاره کولر گازی

کولر گازی AQ19VB سامسونگ کولر گازی دو تکه با قدرت سرمایش و گرمایش ۱۸۰۰۰btu/h سیستم S Plasma Icon به منظور ایجاد هوای پاکیزه در محیط سیستم Good Sleep II به منظور یاجاد خواب راحت در شب و نشاز در هنگام Read More …